Skip to content
searchMagnify
  close
  banner-domain-name-web-hosting-desktop
  banner-domain-name-web-hosting-mobile
  กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ
  บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และอีเมล
  domain-name-web-hosting-01
  Domain Name Registration
  บริการับจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name) อินเทอร์เน็ต เพื่ออ้างอิงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งโดเมนในประเทศ และต่างประเทศ และต่างประเทศ เช่น .co.th , .or.th , .ac.th , .in.th , .com , .net , .org etc
  Web Hosting
  บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ บนเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ

  DOMAIN NAME &
  WEB HOSTING

  บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน,
  พื้นที่จัดเก็บ
  และระบบอีเมลคุณภาพสูง
  ภายใต้การดูแลจาก
  ผู้เชี่ยวชาญ
  domain-name-web-hosting-02
  Domain Name Registration
  • บริการรับจดทะเบียน Domain Name Internet ในประเทศไทยโดย True Internet Corporation (TICC)
  Web Hosting
  • บริการจัดเก็บข้อมูลหรือฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์คุณภาพสูง เซิร์ฟเวอร์ทั้ง Windows และ Linux พร้อมใช้งานพร้อมการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง
  • เหมาะสำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็กและขนาดกลาง บริการรวมถึงภาษาที่ใช้บนเว็บไซต์และ ส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบโดยช่างตลอด 24 ชั่วโมง
  Mail Hosting
  • บริการรับฝาก Mail Domain หรือให้เช่าใช้ Mail box รองรับความต้องการในการติดต่อ สื่อสารทางธุรกิจด้วยระบบ Mail Server ขนาดใหญ่
  • สามารถเพิ่ม ลด หรือแก้ไข Mail Account และเพื่อความสะดวกในการจัดการ องค์กรสามารถกำหนดพื้นที่จัดเก็บอีเมลได้เอง
  Mail Cleaner
  • บริการจัดการกลั่นกรองและตรวจสอบอีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สะอาดปราศจากไวรัสที่จะสร้าง ความเสียหาย
  • หากตรวจพบ ระบบจะทำการกำจัดไวรัสที่ติดมาทันทีก่อนที่จะส่งต่อไปยังระบบ Mail Server ของผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบจะทำการปรับเทียบฐานข้อมูลทุกวันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดไวรัส
  Mail Relay
  • จะทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบอีเมลที่ส่งออกไปยังผู้รับปลายทาง โดยจะตรวจสอบ และ กำจัดไวรัสที่ติดมากับ อีเมลทุกฉบับก่อนที่จะมีการส่งออก เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสและสแปมที่ ติดไปกับอีเมลที่แฝงมากับอีเมล
  Mail Backup
  • Backup Mail Server ของลูกค้า ในกรณีเกิดปัญหาขึ้นกับระบบเน็ตเวิร์คหรือเซิร์ฟเวอร์เมล เช่น Link down หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ระบบเมลไม่สามารถรับอีเมลจากภายนอกได้ ระบบ Mail Backup จะทำการรับอีเมล โดยอัตโนมัติ

  ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

  ประหยัด
  • ประหยัดการบริหารระบบและทรัพยากรทางด้านไอที
  ง่ายและสะดวก
  • เชื่อมต่อการใช้งานเกี่ยวกับเว็บไซต์ และอีเมลภายในที่เดียว
  • ลดการติดต่อประสานงานคู่ค้า หลายราย
  เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร หรือธุรกิจต่างๆ และภาพลักษณ์ที่ดี โดยอัตโนมัติ
  ลดความเสี่ยง
  • มีระบบป้องกันการโจมตีจากโลก อินเทอร์เน็ต
  • มีระบบ Backup สามารถกู้คืนอีเมลได้
  รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน
  icon-business-sme
  ธุรกิจสตาร์ทอัพ
  และ SME
  icon-government
  หน่วยงานราชการ
  business-restaurant-drink
  ธุรกิจร้านอาหาร
  และเครื่องดื่ม
  academy
  สถาบันการศึกษา
  business-service
  ธุรกิจการ
  ให้บริการ
  icon-organization
  องค์กรทุกประเภท
  พร้อมแนะนำโซลูชัน
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
  รับคำแนะนำ สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
     โทรหาเราตอนนี้ 1431
  ให้เราติดต่อกลับ icon-arrow-right
  contact
  โซลูชันอื่นๆ

  ผลักดันองค์กรของคุณสู่ความสำเร็จ

  network solution
  สำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต WiFi ภายในพื้นที่ทำงาน หรือร้านค้าที่มีลูกค้ารอใช้บริการหรือ ซื้อสินค้า บริการออกแบบติดตั้ง WiFi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระดับองค์กร
  corporate internet
  สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ ที่ต้องการความ เสถียร และความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อการรับส่งไฟล์ ขนาดใหญ่ทั้งภาพ เสียงและวีดีโอ รองรับแอพพลิเคชั่นที่ หลากหลาย เช่น VOIP, video conference เป็นต้น
  cover-fixed-ip
  บริการอินเทอร์เน็ตวงจรเช่าสำหรับธุรกิจ SME เหมาะสมกับธุรกิจ SME ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่