Skip to content
English

Teamwork

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการพนักงาน

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการพนักงาน แอพลิเคชั่นที่ช่วยบริหารจัดการ การทำงาน
นอกสถานที่รวมถึงการมอบหมายงานให้พนักงาน โดยสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้
สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

Teamwork

ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการ
บริหารจัดการ
พนักงาน

สนใจผลิตภัณฑ์
สนใจผลิตภัณฑ์
จุดเด่น

ติดตามพนักงานทำงานได้ทุกที่ ลดความยุ่งยากของHR ทุกฝ่ายทำงานง่ายขึ้น
ผ่านApp

19_3760

Attendance

บันทึกเวลาการทำงานสำหรับพนักงาน

19_9510

Performance Management

ประเมินการทำงานของพนักงาน

23_7301

Employee
Tracking

ติดตามการทำงานพนักงาน

23_2325

Task Management

มอบหมายงาน

เข้าถึงรายงาน

สามารถดูข้อมูลการทำงานของพนักงานแต่ละคนผ่านเว็บไซต์หรือดูผ่านมือถือได้อย่างง่ายดายด้วย Dashboard ที่รายข้อมูลแบบเรียลไทม์

บันทึกเวลาเข้าออก

ข้อมูลการเข้าออกของพนักงานจะแสดงพร้อมการแจ้งพิกัดสถานที่ของการเช็คอินและเช็คเอ้าท์ของพนักงาน

ทราบตำแหน่ง และยืนยันการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ดูตำแหน่งการทำงานของพนักงาน ได้อย่างแม่นยำ และสามารถยืนยันการปฏิบัติงานด้วยการถ่ายภาพ วิดีโอ การสแกน QR Code หรือลายเซ็นได้

เข้าถึงรายงาน

สามารถดูข้อมูลการทำงานของพนักงานแต่ละคนผ่านเว็บไซต์หรือดูผ่านมือถือได้อย่างง่ายดายด้วย Dashboard ที่รายข้อมูลแบบเรียลไทม์

บันทึกเวลาเข้าออก

ข้อมูลการเข้าออกของพนักงานจะแสดงพร้อมการแจ้งพิกัดสถานที่ของการเช็คอินและเช็คเอ้าท์ของพนักงาน

ทราบตำแหน่ง และยืนยันการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ดูตำแหน่งการทำงานของพนักงาน ได้อย่างแม่นยำ และสามารถยืนยันการปฏิบัติงานด้วยการถ่ายภาพ วิดีโอ การสแกน QR Code หรือลายเซ็นได้

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลผ่านช่องทางนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

x5_2785.jpg.pagespeed.ic.oY3EknVa_D-1
Smart Connect สนับสนุนโดย NetFoundry
Zero-trust VPN

ก้าวเข้าสู่วิถีใหม่ด้วย zero trust networking เครือข่ายความน่าเชื่อถือที่สามารถเอาชนะข้อจำกัด ของ VPN แบบเดิมได้ ลดความยุ่งยาก ลดค่าใช้จ่าย

x7_1331.jpg.pagespeed.ic.MtUgxizmHX
SAAS
ทำงานทุกที่คล่องตัวเพียงเชื่อมเน็ต

บริการ Software ผ่านระบบ Cloud ที่ทำให้ใช้งานและเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเครื่อง เพียงมีอินเทอร์เน็ต ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรได้ทั้งระบบ

Calls-2

ติดต่อฝ่ายขาย 1431

หรือติดต่อ dtac Call Center 24 ชั่วโมง

Contact

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ