Skip to content
searchMagnify
  close
  banner-sms-marketing-desktop-1920x655
  banner-sms-marketing-mb-768x540

  กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

  เว็บไซต์ของเรามีการเก็บ Cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำ คุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการทำ analytics และนำมาสู่การทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้นรวมถึงข้อเสนอทางการตลาด กดส่งแบบฟอร์ม ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

  SMS Marketing

  หมดปัญหาการสื่อสารไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยบริการส่งข้อความที่สามารถส่งข้อความ ถึงผู้รับจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในราคาประหยัด
  SMS Marketing หมดปัญหาการสื่อสารไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยบริการส่งข้อความที่สามารถส่ง ข้อความ ถึงผู้รับจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในราคาประหยัด

  SMS Marketing

  บริการส่งข้อความสั้นถึงผู้รับจำนวนมาก
  เพื่อทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ และการส่งข้อความอัตโนมัติ
  ส่งได้ทุกเครือข่าย
  ส่งได้ทุกเครือข่าย
  ส่ง SMS เว็บไซต์
  ส่ง SMS เว็บไซต์
  รองรับทุกการเชื่อมต่อทั้ง API / FTP / SMPP
  รองรับทุกการเชื่อมต่อทั้ง API / FTP / SMPP
  ตั้งเวลาส่งล่วงหน้า หรือส่งทันที
  ตั้งเวลาส่งล่วงหน้า หรือส่งทันที
  วัดผลได้ด้วย Delivery Report
  วัดผลได้ด้วย Delivery Report
  ระบบจัดการ traffic
  ระบบจัดการ traffic
  ให้เราติดต่อกลับ
  SMS Marketing บริการส่งข้อความสั้นถึงผู้รับจำนวนมาก เพื่อทำการตลาดประชาสัมพันธ์ และการส่งข้อความอัตโนมัติ
  ข้อดีของการใช้งาน SMS Marketing
  สื่อสาร สื่อสารกับลูกค้าได้หลากหลายจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
  สื่อสาร
  สื่อสารกับลูกค้าได้หลากหลายจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
  ถูกกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่เป็นการเพิ่มโอกาสในการขาย
  ถูกกลุ่มเป้าหมาย
  เปลี่ยนฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขาย
  เข้าถึง เข้าถึงผู้รับได้จำนวนมากทั้งไทย และต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ในราคาที่คุ้มค่า
  เข้าถึง
  เข้าถึงผู้รับได้จำนวนมาก ทั้งไทย และต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ในราคาที่คุ้มค่า
  ประหยัดค่าใช้จ่าย เริ่มต้น 0.34 บาทต่อข้อความ
  ประหยัดค่าใช้จ่าย
  เริ่มต้น 0.34 บาทต่อข้อความ
  วัดผลได้ สามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ทันที
  วัดผลได้
  สามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ทันที
  ข้อมูลไม่รั่วไหล ข้อมูลเบอร์มือถือ และข้อความจะไม่ถูกขายต่อไปยัง Third Party
  ข้อมูลไม่รั่วไหล
  ข้อมูลเบอร์มือถือ และข้อความจะไม่ถูกขายต่อไปยัง Third Party
  รองรับทุกการเชื่อมต่อ ทั้ง Web Portal / API / HTTPS / SFTP / SMPP
  รองรับทุกการเชื่อมต่อ
  ทั้ง Web Portal / API / HTTPS / SFTP / SMPP
  มีระบบการบริการจัดการ Traffic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งให้รวดเร็ว
  มีระบบการบริการจัดการ Traffic
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง ให้รวดเร็ว
  มีระบบ Auto-retry เมื่อส่งข้อความไปยังหมายเลขปลายทางไม่ได้
  มีระบบ Auto-retry
  เมื่อส่งข้อความไปยังหมายเลขปลายทางไม่ได้
  มีความปลอดภัยสูง เป็น HTTPS / SFTP
  มีความปลอดภัยสูง
  เป็น HTTPS / SFTP
  SMS Gateway มีเสถียรภาพสูง และเป็นการทำระบบสำรอง ซึ่งกันและกัน
  SMS Gateway มีเสถียรภาพสูง
  และเป็นการทำระบบสำรองซึ่งกันและกัน
  คุณสมบัติเด่นของ

  SMS Marketing

  Check
  ส่ง SMS เว็บไซต์
  Check
  รองรับทุกการเชื่อมต่อทั้ง Web portal/ API/ sFTP/ SMPP
  Check
  สามารถส่ง SMS รองรับการใช้งานการส่งข้อความแบบโต้ตอบ
  Check
  Auto-retry เมื่อส่งข้อความไปยังปลายทางไม่ได้
  Check
  กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งข้อความได้
  Check
  ตั้งเวลาส่งล่วงหน้า หรือส่งทันที
  Check
  วัดผลได้ด้วย Delivery Report
  Check
  ระบบจัดการ traffic ส่ง OTP ด้วยความเร็ว
  Check
  ซัพพอร์ตการส่ง Marketing Campaign ไปยังหมายเลขปลายทางจำนวนมาก ในระยะเวลาจำกัด
  Check
  ซัพพอร์ตการส่งข้อความยาวต่อเนื่อง
  Check
  รองรับทุกภาษา รวมทั้ง Emoticon/ Emoji และ Web Link
  ให้เราติดต่อกลับ
  คุณสมบัติเด่นของ SMS Marketing
  นักการตลาดบางคนอาจจะสงสัยว่า ส่ง SMS ไปยังมีคนเปิดอ่านกันไหม?
  นักการตลาดบางคนอาจจะสงสัยว่า ส่ง SMS ไปยังมีคนเปิดอ่านกันไหม?
  เมื่อส่ง SMS ไป การรับรู้ถึงความเร่งด่วนจะต่างกับ Social Platform โดยบริษัทที่ให้บริการด้านวิเคราะห์ข้อมูลการส่งความ บอกว่า SMS เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ และบริษัทให้คำปรึกษาด้านธุรกิจรายงานว่า มีตัวเลขความสัมพันธ์กันของบริษัทที่มีการเติบโตของธุรกิจมักจะใช้ SMS เป็นช่องทางการสื่อสาร กับลูกค้า และขยายฐานลูกค้า
  เปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง Email และ Social Media กับ SMS
   
  Email
  Social Media
  SMS
  อัตราการเปิดอ่าน
  (Open Rate)
  23%
  ของผู้ที่ได้รับ Email
  70%
  ของผู้ที่ใช้งาน
  Facebook ทุกวัน
  99%
  ของผู้ที่ได้รับ SMS
  เปิดอ่านทันที ภายใน 5 นาที
  ค่าเฉลี่ยในการเข้าถึงเนื้อหา
  (Conversion Rate)
  7%
  9.21%
  (ค่าเฉลี่ย Conversion Rate ของ Facebook Ads)
  36% - 47%
  ข้อสรุป
  • ส่งข้อมูลที่ละเอียด และเจาะจงรายบุคคลได้
  • Workflow ซับซ้อน ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
  • เข้าถึงได้ง่าย และมี Engagement สูง
  • กลุ่มเป้าหมายกว้าง ยากต่อการทำโปรโมชัน เฉพาะกลุ่ม
  • ต้นทุนสูง
  • อัตราการเปิดอ่าน และ CTR ดีกว่าทุกช่องทาง
  • อัตราการส่งสำเร็จสูง และมีความน่าเชื่อถือ
  • ใช้งานง่าย ควบคุมค่าใช้จ่ายได้
  • มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน ตัวอักษรในการส่ง ข้อความ
  สรุปข้อดีของ
  การใช้ SMS
  Market Trends
  Market Trends
  การตลาดแบบเจาะจงรายบุคคล (Personallzed SMS)
  เสนอสินค้าหรือบริการเฉพาะเจาะจงลูกค้ารายบุคคลตามความต้องการ
  ง่ายและยืดหยุ่น
  ใช้งานและตั้งค่าได้ง่าย และรวดเร็ว
  ประหยัดค่าใช้จ่าย
  ความคุมค่าใช้จ่ายได้
  Business Performance
  Business Performance
  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ
  เข้าถึงลูกค้าจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
  เข้าถึงลูกค้าจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
  สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ดูมืออาชีพ
  Email
  อัตราการเปิดอ่าน
  (Open Rate)
  23%
  ของผู้ที่ได้รับ Email
  ค่าเฉลี่ยในการเข้าถึงเนื้อหา
  (Conversion Rate)
  7%
  ข้อสรุป
  • ส่งข้อมูลที่ละเอียด และเจาะจงรายบุคคลได้
  • Workflow ซับซ้อน ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
  Social Media
  อัตราการเปิดอ่าน
  (Open Rate)
  70%
  ของผู้ที่ใช้งาน
  Facebook ทุกวัน
  ค่าเฉลี่ยในการเข้าถึงเนื้อหา
  (Conversion Rate)
  9.21%
  (ค่าเฉลี่ย Conversion Rate ของ Facebook Ads)
  ข้อสรุป
  • เข้าถึงได้ง่าย และมี Engagement สูง
  • กลุ่มเป้าหมายกว้าง ยากต่อการทำโปรโมชัน เฉพาะกลุ่ม
  • ต้นทุนสูง
  SMS
  อัตราการเปิดอ่าน
  (Open Rate)
  99%
  ของผู้ที่ได้รับ SMS
  เปิดอ่านทันที ภายใน 5 นาท
  ค่าเฉลี่ยในการเข้าถึงเนื้อหา
  (Conversion Rate)
  36% - 47%
  ข้อสรุป
  • อัตราการเปิดอ่าน และ CTR ดีกว่าทุกช่องทาง
  • อัตราการส่งสำเร็จสูง และมีความน่าเชื่อถือ
  • ใช้งานง่าย ควบคุมค่าใช้จ่ายได้
  • มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน ตัวอักษรในการส่งข้อความ
  สรุปข้อดีของ
  การใช้ SMS
  Market Trends
  Market Trends
  การตลาดแบบเจาะจงรายบุคคล (Personallzed SMS)
  เสนอสินค้าหรือบริการเฉพาะเจาะจงลูกค้ารายบุคคลตามความต้องการ
  ง่ายและยืดหยุ่น
  ใช้งานและตั้งค่าได้ง่าย และรวดเร็ว
  ประหยัดค่าใช้จ่าย
  ความคุมค่าใช้จ่ายได้
  Business Performance
  Business Performance
  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ
  เข้าถึงลูกค้าจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
  เข้าถึงลูกค้าจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
  สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ดูมืออาชีพ
  ตัวอย่างการใช้งาน SMS Marketing
  ตัวอย่างกลุ่ม Retail ที่ใช้การส่งข้อความแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  ตัวอย่างกลุ่ม Retail ที่ใช้การส่งข้อความแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  แพ็กเกจ SMS Marketing
  ส่งภายในประเทศ
  ส่งต่างประเทศ
  S
  ค่าบริการ
  0.40
  บาท/ข้อความ
  รายละเอียด
  • 1,000 ข้อความ
  • ค่าบริการส่วนเกินต่อข้อความ 0.45 บาท
  M
  ค่าบริการ
  0.37
  บาท/ข้อความ
  รายละเอียด
  • 3,000 ข้อความ
  • ค่าบริการส่วนเกินต่อข้อความ 0.40 บาท
  L
  ค่าบริการ
  0.34
  บาท/ข้อความ
  รายละเอียด
  • 7,000 ข้อความ
  • ค่าบริการส่วนเกินต่อข้อความ 0.40 บาท
  S
  ค่าบริการ
  0.40
  บาท/ข้อความ
  รายละเอียด
  • 1,000 ข้อความ
  • ค่าบริการส่วนเกินต่อข้อความ 0.45 บาท
  M
  ค่าบริการ
  0.37
  บาท/ข้อความ
  รายละเอียด
  • 3,000 ข้อความ
  • ค่าบริการส่วนเกินต่อข้อความ 0.40 บาท
  L
  ค่าบริการ
  0.34
  บาท/ข้อความ
  รายละเอียด
  • 7,000 ข้อความ
  • ค่าบริการส่วนเกินต่อข้อความ 0.40 บาท
  ส่งระหว่างประเทศ
  ค่าบริการ
  7
  บาท/ข้อความ
  รายละเอียด
  • รองรับ 43 ประเทศ โดยคิดค่าบริการแบบ SMS MT

  คำถามที่พบบ่อย

  การคิดจำนวนตัวอักษรต่อข้อความอย่างไร

  จำนวนตัวอักษรต่อ 1 ข้อความ (Single message)

  • ภาษาไทย 70 ตัวอักษร
  • ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร
  • ภาษาไทย/อังกฤษ 70 ตัวอักษร

  จำนวนตัวอักษรต่อ 1 ข้อความยาวต่อเนื่อง (Long message)

  • ภาษาไทย 67 ตัวอักษร
  • ภาษาอังกฤษ 153 ตัวอักษร
  • ภาษาไทย/อังกฤษ 67 ตัวอักษร
  สามารถกำหนดชื่อผู้ส่ง (Sender name) ได้กี่ตัวอักษร

  ภาษาอังกฤษ และตัวเลข ไม่เกิน 11 ตัวอักษร

  ข้อความ White list และ ข้อความ Non-White list คืออะไร

  ข้อความ White list คือข้อความสำคัญที่ผู้รับต้องได้รับข้อความ ไม่สามารถบล็อกได้ ได้แก่

  • ข้อความจากหน่วยงานราชการ เช่น แจ้งเตือนชำระค่าน้ำค่าไฟ
  • ข้อความจากสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธุรกรรมการเงิน, OTP
  • ข้อความสำหรับการส่งภายในองค์กร หรือภายในกลุ่มสมาชิก หรือกลุ่มลูกค้าขององค์กรที่ประสงค์จะรับข้อความ เช่น แจ้งส่วนลดให้สมาชิก

  ข้อความ Non-White list คือ ข้อความโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ผู้รับสามารถบล็อก ไม่รับข้อความดังกล่าวได้

  • ข้อความ Spam SMS คือข้อความหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ห้ามส่งข้อความ Spam SMS เด็ดขาด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  • ข้อความหลอกลวง โดยปลอมแปลงตนเองเป็นผู้อื่นเพื่อให้ผู้รับหลงเชื่อ หรือ Phishing เช่น การส่งข้อความ SMS ที่ผิดกฎหมายด้านการเงิน ให้สินเชื่อ คุณถูกรางวัลได้รับเงิน เป็นต้น
  • ข้อความประชาสัมพันธ์บริการคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม และ/หรือลามก อนาจาร
  • ข้อความเชิญชวนการพนันออนไลน์ หรือการพนันในรูปแบบต่างๆ

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง