Skip to content
searchMagnify
  close

  SMART FARMING

  ช่วยเพิ่มผลิตผล และลดต้นทุนอย่าง
  ยั่งยืน

  รู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของความชื้นอุณหภูมิและแสงได้แม่นยำและเรียลไทม์สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้นได้คุณภาพดีขึ้น

  SMART FARMING

  ช่วยเพิ่มผลิตผล และลดต้นทุนอย่าง
  ยั่งยืน

  รู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของความชื้น อุณหภูมิ และแสงได้แม่นยำและเรียลไทม์
  สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ได้คุณภาพดีขึ้น

  SMART FARMING

  ช่วยเพิ่มผลิตผล และลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

  รู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของความชื้น อุณหภูมิ และแสงได้แม่นยำและเรียลไทม์ สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ได้คุณภาพดีขึ้น

  สนใจผลิตภัณฑ์
  จุดเด่น

  เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ

  Smart Farming จะใช้เซ็นเซอร์ซึ่งกระจายตัวอยู่ในฟาร์มมาวัดความชื้นในดินและในอากาศอุณหภูมิและแสงจากนั้นทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้แล้ว ส่งไปแสดงผ่านแอปแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลฟาร์มได้อย่างใกล้ชิดแก้ไขได้เร็วหากเกิดปัญหา และวางแผนการเพาะปลูกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  จุดเด่น

  เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ

  Smart Farming จะใช้เซ็นเซอร์ซึ่งกระจายตัวอยู่ในฟาร์มมาวัดความชื้นในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง
  จากนั้นทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้แล้ว ส่งไปแสดงผ่านแอปแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลฟาร์มได้อย่างใกล้ชิด แก้ไขได้เร็วหากเกิดปัญหา และวางแผนการเพาะปลูกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • เพิ่มผลผลิต

   ช่วยส่งเสริมผลผลิตถึง 30% ด้วยเทคโนโลยี IoT

  • มีความแม่นยำ

   รู้ข้อมูลความชื้น อุณหภูมิ แสง ได้อย่างแม่นยำ

  • ครอบคลุม

   จัดการได้ทั้งฟาร์ม ในแอปเดียวด้วยมือคุณ

  ผลิตภัณฑ์และบริการ

  เทคโนโลยีเข้าถึงการจัดการการเพาะปลูกทุกขั้นตอน

  ผลิตภัณฑ์และบริการ

  เทคโนโลยีเข้าถึงการจัดการการเพาะปลูกทุกขั้นตอน

  เข้าถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะปลูก ได้อย่างแม่นยำ

   ระบบเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ตามจุดต่าง ๆ จะช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะปลูก ทั้งความชื้น อุณหภูมิ แสง และส่งข้อมูลเข้า มาแบบเรียลไทม์ให้เกษตรกรได้เห็นค่าปัจจัยที่ถูกต้องแม่นยำ จากที่ปกติ จะขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความชำนาญของแต่ละคน
   
  • ความชื้น

   ช่วยดูแล และรักษาระดับความชื้นภายใต้ผิวดิน ได้อย่าแม่นยำ ทำให้ประหยัดปริมาณการใช้น้ำ และ อัตราความเสียหายทางการเกษตร

  • อุณหภูมิ

   ควบคุม และตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิต

  • ปริมาณแสง

   วัดค่าปริมาณแสงได้อย่างเที่ยงตรง เพื่อให้ค่าแสง ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชชนิดนั้น ๆ ช่วยในการ ควบคุมปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต

  สนใจใช้งาน Smart Farming

  ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ

  ได้ข้อมูลที่แม่นยำนำทางวางแผน
  การเกษตรได้อย่างมั่นใจ

  ระบบจะนำข้อมูลปัจจัยที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ อย่างชาญฉลาด ทำให้เห็นประวัติ และแนวโน้มความน่าจะเป็น ของการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ ทำให้คุณนำไปใช้วางแผนการใส่ปุ๋ย และการจัดการน้ำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น

  จัดการทั้งฟาร์มได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ ในแอปเดียว

  ไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าฟาร์มตลอดเวลา แต่สามารถเช็กข้อมูลทั้งฟาร์ม จากแอปได้แบบเรียลไทม์ว่าควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ดีกับพืชผล มากที่สุด ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการจัดการ

  ได้ข้อมูลที่แม่นยำนำทางวางแผน
  การเกษตรได้อย่างมั่นใจ

  ระบบจะนำข้อมูลปัจจัยที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ อย่างชาญฉลาด ทำให้เห็นประวัติ และแนวโน้มความน่าจะเป็น ของการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ ทำให้คุณนำไปใช้วางแผนการใส่ปุ๋ย และการจัดการน้ำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น

  จัดการทั้งฟาร์มได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ ในแอปเดียว

  ไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าฟาร์มตลอดเวลา แต่สามารถเช็กข้อมูลทั้งฟาร์ม จากแอปได้แบบเรียลไทม์ว่าควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ดีกับพืชผล มากที่สุด ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการจัดการ

  13_8847

  พื้นที่เท่าเดิม ระยะเวลาเท่าเดิม
  แต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 30%

  Smart Farming ช่วยให้คุณทำการเพาะปลูกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นคำตอบที่ใช่ของฟาร์ม ระบบปิดที่ปลูกพืชราคาสูง เช่น เมล่อน สตรอว์เบอร์รี มะเขือเทศเชอรี่ ผักออร์แกนิก เป็นต้น

  ตัวอย่างการใช้

  ตัวอย่างการใช้ Smart Farming กับฟาร์มจริง

  ตัวอย่างการใช้

  ตัวอย่างการใช้ Smart Farming กับฟาร์มจริง

  13_4637

  ฟาร์มมะเขือเทศเชอรี่

  ผลผลิตจะลดลงในฤดูร้อน เนื่องจากมะเขือเทศชอบอากาศหนาว ฟาร์มจึงนำระบบเซ็นเซอร์มาติดตั้งเพื่อเก็บข้อมูลว่าในช่วงผลผลิตดี อุณหภูมิและความชื้นในดินควรเป็นเท่าไหร่ เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาปรับแนวทางการเพาะปลูกเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำในช่วงฤดูร้อนได้

  13_9166

  โคโค่ เมล่อนฟาร์ม

  ใช้ระบบเซ็นเซอร์มาติดตามอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ แทนที่การคาดเดาเองด้วยความรู้สึกจากการล้วงมือเข้าไปในดิน เพราะเมล่อนชอบความชื้นในดินสูง ทำให้สามารถนำข้อมูลนี้ไปคำนวณหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมได้แม่นยำยิ่งขึ้น ได้ผลผลิตคุณภาพคงที่ ตรงตามความต้องการ

  ความสำเร็จของเรา

  ติดต่อ dtac

  กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลผ่านช่องทางนี้

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

  เว็ปไซต์ของเรามีการเก็บ cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณได้ใช้งานเว็ปไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการทำ analytics และนำมาสู่การทำให้ประสบการณ์การใช้เว็ปไซต์ดียิ่งขึ้น กดส่งแบบฟอร์ม ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  x10_9648.jpg.pagespeed.ic.zbuyivDRLY
  Smart IoT Management
  ระบบที่ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการ IoT SIM ได้เอง

  โครงข่ายคุณภาพสูงเพื่อ IoT Solution รวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาคุ้มค่า

  x10_9648.jpg.pagespeed.ic.zbuyivDRLY
  IoT SIM
  โครงข่ายคุณภาพสูงเพื่อ IoT Solution รวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาคุ้มค่า

  แพ็กเกจ IoT SIM สุดคุ้ม ใช้งานได้ทุก IoT Solution พร้อมบริการเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

  x15_3992.jpg.pagespeed.ic.LcEol34_68-2
  IoT Cloud Platform
  ให้ธุรกิจสร้าง IoT Solution ได้ง่ายและเร็ว

  แพลตฟอร์ม IoT Cloud มาตรฐานสากลที่รองรับการใช้งานในไทยได้อย่างสมบูรณ์ นำไปสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับ IoT

  Calls-2

  ติดต่อฝ่ายขาย 1431

  หรือติดต่อ dtac Call Center 24 ชั่วโมง

  โทรหาเราตอนนี้ 1431
  โทรหาเราตอนนี้ 1431
  Contact

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ

  ส่งข้อความให้ dtac ติดต่อกลับ
  ส่งข้อความให้ dtac ติดต่อกลับ