Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close
   SMS-Marketing-desktop-1920x655-2
   SMS-Marketing-mobile-768x540-2
   Messaging Solutions
   เครื่องมือสื่อสารการตลาดเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ในราคาประหยัด
   Interactive Messaging Solutions
   บริการส่งข้อความแบบโต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมายได้
   2-WAY SMS
   p-2-way-sms
   • บริการส่งข้อความถึงผู้รับแบบตอบกลับได้
   • Short Code ตอบกลับได้เฉพาะในเครือข่าย
    Long Code ตอบกลับได้ทุกเครือข่าย
   USSD
   p-ussd
   • บริการส่งข้อความสั้นแบบรับ-ส่งข้อมูล เพื่อโต้ตอบทันที และไม่บันทึกข้อความ ลงในเครื่องโทรศัพท์
   Business Privilege
   p-business-privilege
   • การที่องค์กรส่งสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า ในรูปแบบของ แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต หรือการเติมจำนวนนาทีการโทร
   • รับสิทธิพิเศษได้เฉพาะเบอร์ในเครือข่าย
   Multimedia Messaging Solutions
   ทำการตลาดแบบใหม่ ด้วยข้อความรูปแบบมัลติมีเดีย
   Location-Based MMS
   p-location-based-mms
   • บริการส่งข้อความแบบระบุสถานที่ เพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย โดยใช้ข้อความตัวหนังสือ รูปภาพ วีดีโอ หรือ Hyperlink ในการประชาสัมพันธ์
   MMS
   p-mms
   • บริการส่งข้อความสั้น แบบรูปภาพ เสียง หรือวิดิโอ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้รับ
   • ส่งได้ทุกเครือข่าย
   Hyper SMS
   p-hyper-sms
   • ส่งข้อความ Multimedia รูปภาพ วิดีโอ Hyperlink ได้พร้อมกัน
   • สร้างช่องทางการทำการตลาดแบบใหม่
   • เพิ่มความน่าสนใจสำหรับเนื้อหา และสร้าง ประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่ผู้รับบริการ