Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close

   dtac business Withholding Tax

   หมดกังวลเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

   เพียงให้เราเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี

   dtac business Withholding Tax

   หมดกังวลเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

   เพียงให้เราเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี

   agent-bg

   ให้ dtac เป็นตัวแทนนำส่งภาษีหัก
   ณ ที่จ่าย หมดกังวลกับหลายขั้นตอน

   การมอบอำนาจให้ ดีแทค กระทำการแทนผู้จ่ายเงินเพื่อหักภาษีได้ ณ ที่จ่าย
   ดีแทคจะช่วยจัดการขั้นตอนต่างๆให้ดังนี้

   •     ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
   •      ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแบบ ภ.ง.ด. 53
   •         นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน
   agent-bg

   ให้ dtac เป็นตัวแทนนำส่งภาษีหัก
   ณ ที่จ่าย หมดกังวลกับหลายขั้นตอน

   การมอบอำนาจให้ ดีแทค กระทำการแทนผู้จ่ายเงินเพื่อหักภาษีได้ ณ ที่จ่าย
   ดีแทคจะช่วยจัดการขั้นตอนต่างๆให้ดังนี้

   •     ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
   •      ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแบบ ภ.ง.ด. 53
   •         นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน

   ให้ dtac เป็นตัวแทนนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย หมดกังวลกับหลายขั้นตอน

   การมอบอำนาจให้ ดีแทค กระทำการแทนผู้จ่ายเงินเพื่อหักภาษีได้ ณ ที่จ่าย ดีแทคจะช่วยจัดการขั้นตอนต่างๆให้ดังนี้

   •     ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
   •      ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแบบ ภ.ง.ด. 53
   •         นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน

   ประโยชน์ที่จะได้รับ

   บริการ dtac Withholding Tax มีประโยชน์กับลูกค้าอย่างไร

   ประโยชน์ที่จะได้รับ

   บริการ dtac Withholding Tax มีประโยชน์กับลูกค้าอย่างไร

   บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

   เพียงแต่งตั้งให้ dtac เป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย dtac จัดการให้ตลอดทั้งบริการ

   สะดวกมากยิ่งขึ้น

   ช่วยลดเวลาการจัดเตรียมเอกสารรอบรับหลายช่องทางในการชำระค่าบริการ

   รวดเร็ว
   ในการชำระค่าบริการ

   dtac ช่วยจัดการในการยื่นภาษีให้จนครบทุกขั้นตอน

   ขั้นตอนการบริการ

   ขั้นตอนการแต่งตั้งฯ ดีแทค
   เป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย

   ขั้นตอนการบริการ

   เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็จัดการกับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ง่ายๆ 

   ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือแต่งตั้งฯ ดีแทค เป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย
   • แบบฟอร์มภาษาไทย คลิก
   • แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ คลิก
   ตัวอย่างการกรอกข้อมูลหนังสือแต่งตั้งดีแทคเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย คลิกดูตัวอย่าง
   กรอกข้อมูลของบริษัท และลงนามโดยกรรมการหรือผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรา พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
   นำเอกสารไปยื่นที่ Shop หรือ สแกนหนังสือแต่งตั้งฯ ส่ง e-mail มาที่ dtacbusiness1431@dtac.co.th
   ระยะเวลาดำเนินการ หลังจากยื่นเอกสาร ถูกต้อง 3 วันทำการ

   debit-cardแต่งตั้ง

   ลูกค้าต้องแต่งตั้ง dtac เป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลุกค้า

   การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

   ให้ dtac ช่วยให้การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นเรื่องสบายๆ

   ติดต่อ dtac

   คำถามที่พบบ่อย

   คำถามที่พบบ่อย

   ส่วนที่หัก ณ ที่จ่ายฝ่ายใดที่ถูกหัก ระหว่างลูกค้ากับ dtac ใครได้เปรียบ เสียเปรียบ จากการหักภาษี?

   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็น ภาษีที่ทางกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้จ่ายเงินทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งเงินดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากร ภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวเสมือนเป็นภาษีที่ทาง dtac ชำระให้แก่กรมสรรพากรล่วงหน้า ซึ่งทาง dtac สามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวไปขอคืนเป็นเครดิตภาษี เมื่อต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตอนสิ้นปี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ dtac ถูกหักดังกล่าวจึงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไร เป็นเพียงการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและถือเสมือนเป็นเพียงการชำระภาษีล่วงหน้าเท่านั้น

   กรณียื่นหักลาช้าจะมีค่าปรับเกิดขึ้นคิดค่าปรับอย่างไร?

   หากลูกค้าไม่ได้ทำการแต่งตั้ง dtac ให้ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน และทางลูกค้าได้ทำการหักภาษี และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากรล่าช้า ทางลูกค้าจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน และอาจจะต้องเสียเบี้ยปรับด้วยหากมิได้ยื่นแบบแสดงรายการเลย

   ซึ่งถ้าหากทางลูกค้าแต่งตั้ง dtac ให้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนแล้ว ทาง dtac มีหน้าที่จะต้องยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด ภายในกำหนดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่าช้าดังกล่าว

   สิ้นปีลูกค้าต้องทำอะไรกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายบ้าง?

   หากลูกค้าไม่ได้ทำการแต่งตั้ง dtac ให้ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน ลูกค้ามีหน้าที่เพียงที่จะต้องยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปดังกล่าวข้างต้น โดยลูกค้าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรอีกเมื่อสิ้นปี

   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นส่วนที่ต้องเสียภาษีไปเฉย ๆ หรือทำคืนลดหย่อน เหมือนภาษีบุคคลธรรมดา หรือไม่?

   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเพียงภาษีที่ทาง dtac ถูกหักเสมือนการชำระภาษีล่วงหน้า เช่นเดียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อสิ้นปี ทาง dtac จะต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท และนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้ถูกหักไว้ดังกล่าวมาเป็นเครดิตภาษี เช่นเดียวกันกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

   Calls-2

   ติดต่อฝ่ายขาย 1431

   หรือติดต่อ dtac Call Center 24 ชั่วโมง

   โทรหาเราตอนนี้ 1431
   โทรหาเราตอนนี้ 1431
   Contact

    

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ

   ส่งข้อความให้ dtac ติดต่อกลับ
   ส่งข้อความให้ dtac ติดต่อกลับ