Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close
   5G-FWA-Desktop
   5G-FWA-Mobile
   กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ

   ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

   เว็บไซต์ของเรามีการเก็บ Cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำ คุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการทำ analytics และนำมาสู่การทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้นรวมถึงข้อเสนอทางการตลาด กดส่งแบบฟอร์ม ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

   5G FWA 

   (Fixed Wireless Access บนสัญญาณ 5G)
   TRUE-5G-FWA-01
   บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายไร้สาย บนอุปกรณ์ขยายสัญญาณที่ดีที่สุด เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรได้หลายรูปแบบ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีการเดินสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 
   สัญญาณเร็วแรงด้วยทรู 5G เทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากทรู ความหน่วงต่ำ ตอบสนองเร็ว
   ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทันที เคลื่อนย้ายสะดวก
   ประหยัด ค่าเดินสาย ค่าธรรมเนียมพื้นที่
   ดูแล 24 ชม. โดยผู้เชี่ยวชาญจากทรู

   5G FWA Service Diagram 

   5g-fwa-service-diagram

   ทำไมต้องเลือกใช้บริการ 5G FWA จาก TrueBusiness

   router 5G

   ทำไมต้องเลือกใช้บริการ 5G FWA
   จาก TrueBusiness

   icon-connect
   เชื่อมต่อเครือข่ายทรู 5G
   ปล่อยสัญญานอินเทอร์เน็ต WiFi
   ใหม่ล่าสุด ที่เร็วแรงกว่า
   icon-quick-install
   ไม่ต้องเดินสาย ติดตั้งได้ทันที
   ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมพื้นที่
   icon-charge-service
   คิดค่าบริการแบบรายเดือน
   ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน
   ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า
   icon-call-center
   1239 Business Call Center
   ตลอด 24 ชั่วโมง
   รับประกันแก้ปัญหาเหตุเสีย เมื่ออุปกรณ์หรือ SIM มีปัญหา บริการเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู

   แพ็กเกจราคา 5G FWA

   5G FWA Standard Package
   5G FWA Event Package
   5G FWA 150 GB
   ค่าบริการรายเดือน
   1,299
   บาท/
   เดือน
   สัญญา 24 เดือน
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   150 GB / FUP 10 Mbps
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   *เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุด 10 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ใช้อินเทอร์เน็ตตามระยะเวลาที่กำหนด
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 12 ชั่วโมง
   สมัครบริการ
   5G FWA Unlimited Data
   ค่าบริการรายเดือน
   1,799
   บาท/
   เดือน
   สัญญา 24 เดือน
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตเต็มสปีด
   ไม่อั้นเต็มสปีด
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไม่จำกัด
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 12 ชั่วโมง
   สมัครบริการ
   5G FWA Back-Up Link*
   ค่าบริการรายเดือน
   1,499
   บาท/
   เดือน
   สัญญา 24 เดือน
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   ความเร็วสูงสุด
   50 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ใช้งาน True Corporate Internet และต้องการ Back-Up Internet link ไว้สำรอง การใช้งาน
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 4 ชั่วโมง
   สมัครบริการ
   5G FWA Event Package
   ค่าบริการรายวัน
   2,000
   บาท/
   วัน
   เช่าขั้นต่ำ 1-2 วัน
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   ไม่อั้นเต็มสปีด
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับออกบูธ event
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
   สมัครบริการ
   5G FWA Event Package
   ค่าบริการรายวัน
   1,499
   บาท/
   วัน
   เช่าขั้นต่ำ 3-4 วันขึ้นไป แบบต่อเนื่อง
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   ไม่อั้นเต็มสปีด
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับออกบูธ event
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
   สมัครบริการ
   5G FWA Event Package
   ค่าบริการรายวัน
   1,299
   บาท/
   วัน
   เช่าขั้นต่ำ 5-9 วันขึ้นไป แบบต่อเนื่อง
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   ไม่อั้นเต็มสปีด
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับออกบูธ event
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
   สมัครบริการ
   5G FWA Event Package
   ค่าบริการรายวัน
   999
   บาท/
   วัน
   เช่าขั้นต่ำ 10 วันขึ้นไป แบบต่อเนื่อง
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   ไม่อั้นเต็มสปีด
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับออกบูธ event
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
   สมัครบริการ
   5G FWA 150 GB
   ค่าบริการรายเดือน
   1,299
   บาท/
   เดือน
   สัญญา 24 เดือน
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   150 GB / FUP 10 Mbps
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   *เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุด 10 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ใช้อินเทอร์เน็ตตามระยะเวลาที่กำหนด
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 12 ชั่วโมง
   สมัครบริการ
   5G FWA Unlimited Data
   ค่าบริการรายเดือน
   1,799
   บาท/
   เดือน
   สัญญา 24 เดือน
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตเต็มสปีด
   ไม่อั้นเต็มสปีด
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไม่จำกัด
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 12 ชั่วโมง
   สมัครบริการ
   5G FWA Back-Up Link*
   ค่าบริการรายเดือน
   1,499
   บาท/
   เดือน
   สัญญา 24 เดือน
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   ความเร็วสูงสุด
   50 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ใช้งาน True Corporate Internet และต้องการ Back-Up Internet link ไว้สำรอง การใช้งาน
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 4 ชั่วโมง
   สมัครบริการ
   5G FWA Event Package
   ค่าบริการรายวัน
   2,000
   บาท/
   วัน
   เช่าขั้นต่ำ 1-2 วัน
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   ไม่อั้นเต็มสปีด
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับออกบูธ event
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
   สมัครบริการ
   5G FWA Event Package
   ค่าบริการรายวัน
   1,499
   บาท/
   วัน
   เช่าขั้นต่ำ 3-4 วันขึ้นไป แบบต่อเนื่อง
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   ไม่อั้นเต็มสปีด
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับออกบูธ event
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
   สมัครบริการ
   5G FWA Event Package
   ค่าบริการรายวัน
   1,299
   บาท/
   วัน
   เช่าขั้นต่ำ 5-9 วันขึ้นไป แบบต่อเนื่อง
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   ไม่อั้นเต็มสปีด
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับออกบูธ event
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
   สมัครบริการ
   5G FWA Event Package
   ค่าบริการรายวัน
   999
   บาท/
   วัน
   เช่าขั้นต่ำ 10 วันขึ้นไป แบบต่อเนื่อง
   ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
   ไม่อั้นเต็มสปีด
   ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps
   รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6
   มูลค่า 8,999 บาท
   เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับออกบูธ event
   1239 Business Call Center
   แก้ไขปัญหาและเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ Site ลูกค้าโดยช่างทรู ภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
   สมัครบริการ

   รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน 5G FWA

   5G FWA เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความคล่องตัวในการย้ายพื้นที่การใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องลงทุนค่าเดินสาย
   เช่น ธุรกิจที่มีการเปิดปิดสาขาบ่อย หรือ ธุรกิจที่มีความต้องการออกงานในพื้นที่นั้นๆ ชั่วคราว
   icon-retail-business
   ธุรกิจค้าปลีก
   icon-beauty-salon
   ธุรกิจเครื่องสำอาง
   และเสื้อผ้า
   icon-institution-beauty-enhancement
   สถาบัน
   เสริมความงาม
   icon-hotel
   ธุรกิจโรงแรม
   และการท่องเที่ยว
   icon-logistics
   ธุรกิจขนส่ง
   และโลจิสติกส์
   พร้อมแนะนำโซลูชัน
   ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
   รับคำแนะนำ สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ
   ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
   contact
   โซลูชันอื่นๆ

   ผลักดันองค์กรของคุณสู่ความสำเร็จ

   corporate internet
   สำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต WiFi ภายในพื้นที่ทำงาน หรือร้านค้าที่มีลูกค้ารอใช้บริการหรือ ซื้อสินค้า บริการออกแบบติดตั้ง WiFi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระดับองค์กร
   true sd-wan
   บริการเชื่อมต่อการสื่อสารประสิทธิภาพสูง ระหว่างสำนัก งานใหญ่กับสาขา รวมถึงดาต้า เซ็นเตอร์หรือระบบคลาวด์ ด้วยเทคโนโลยี Software-Defined WAN (SD-WAN) จากดีแทคบิสิเนส
   cover-fixed-ip
   บริการอินเทอร์เน็ตวงจรเช่าสำหรับธุรกิจ SME เหมาะสมกับธุรกิจ SME ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
   corporate internet
   สำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต WiFi ภายในพื้นที่ทำงาน หรือร้านค้าที่มีลูกค้ารอใช้บริการหรือ ซื้อสินค้า บริการออกแบบติดตั้ง WiFi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระดับองค์กร
   true sd-wan
   บริการเชื่อมต่อการสื่อสารประสิทธิภาพสูง ระหว่างสำนัก งานใหญ่กับสาขา รวมถึงดาต้า เซ็นเตอร์หรือระบบคลาวด์ ด้วยเทคโนโลยี Software-Defined WAN (SD-WAN) จากดีแทคบิสิเนส
   cover-fixed-ip
   บริการอินเทอร์เน็ตวงจรเช่าสำหรับธุรกิจ SME เหมาะสมกับธุรกิจ SME ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่