Skip to content
searchMagnify
  close

  SMART MDB SOLUTION

  การใช้ไฟฟ้าในธุรกิจขนาดใหญ่บริหารจัดการได้แบบครบวงจร

  เพิ่มความอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้าหลักของธุรกิจ ควบคุมดูแลง่ายผ่านแอปเดียว

  SMART MDB SOLUTION

  การใช้ไฟฟ้าในธุรกิจขนาดใหญ่
  บริหารจัดการได้แบบครบวงจร

  เพิ่มความอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้าหลักของธุรกิจ ควบคุมดูแลง่ายผ่านแอปเดียว

  SMART MDB SOLUTION

  การใช้ไฟฟ้าในธุรกิจ
  ขนาดใหญ่ บริหาร
  จัดการได้แบบครบ
  วงจร

  เพิ่มความอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้าหลักของธุรกิจ ควบคุมดูแลง่ายผ่านแอปเดียว

  SMART MDB SOLUTION

  การใช้ไฟฟ้าในธุรกิจขนาดใหญ่
  บริหารจัดการได้แบบครบวงจร

  เพิ่มความอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้าหลักของธุรกิจ
  ควบคุมดูแลง่ายผ่านแอปเดียว

  สนใจผลิตภัณฑ์
  จุดเด่น

  รู้ทุกข้อมูลไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์
  คุมค่าใช้จ่ายง่าย เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

  Smart MDB Solution คือ การนำ IoT เข้าไปช่วยเพิ่มความสามารถให้ตู้ MDB ที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลักขององค์กร ให้สามารถส่งข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ มารวมศูนย์ที่แอปพลิเคชั่นได้แบบเรียลไทม์ ให้คุณบริหารการใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าที่จะส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก

  จุดเด่น

  รู้ทุกข้อมูลไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์
  คุมค่าใช้จ่ายง่าย เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

  Smart MDB Solution คือ การนำ IoT เข้าไปช่วยเพิ่มความสามารถให้ตู้ MDB ที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลักขององค์กร ให้สามารถส่งข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ มารวมศูนย์ที่แอปพลิเคชั่นได้แบบเรียลไทม์ ให้คุณบริหารการใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าที่จะส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก

  • เรียลไทม์

   รู้ทุกข้อมูลจากตู้ MDB ได้แบบเรียลไทม์

  • ประหยัด

   ประหยัด และลดค่าดำเนินการ ในการดูแล ตู้ MDB

  • สะดวก

   จัดการได้ผ่านภายในแอปเดียวด้วยมือคุณ

  • ครอบคลุม

   รองรับการเชื่อมต่อทั้ง SIM, Wi-Fi และ LAN

  ผลิตภัณฑ์และบริการ

  รู้ทุกข้อมูลไฟฟ้าจากตู้ MDB ได้แบบเรียลไทม์

  ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น และสามารถ ตรวจจับประกายไฟ ควัน หรือปัจจัยใดก็ตามที่ทำให้สงสัยว่าอาจก่อให้ เกิดอันตรายขึ้นกับธุรกิจคุณ ก็สามารถเห็นครบทุกอย่างได้ภายในแอปเดียว

  ผลิตภัณฑ์และบริการ

  รู้ทุกข้อมูลไฟฟ้าจากตู้ MDB ได้แบบเรียลไทม์

  ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น และสามารถ ตรวจจับประกายไฟ ควัน หรือปัจจัยใดก็ตามที่ทำให้สงสัยว่าอาจก่อให้ เกิดอันตรายขึ้นกับธุรกิจคุณ ก็สามารถเห็นครบทุกอย่างได้ภายในแอปเดียว

  • แรงดันไฟฟ้า

   สามารถตรวจสอบข้อมูลแรงดันไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะเตือนทันที หากแรงดันไฟฟ้ามีความผิดปกติ

  • กระแสไฟฟ้า

   สั่งการ และควบคุมกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อช่วยในการลดค่าดำเนินงาน และป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป

  • อุณหภูมิ

   ตรวจวัดอุณหภูมิได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้เครื่องทำงานอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา

  • ความชื้น

   วิเคราะห์และปรับปริมาณความชื้น ให้เหมาะสมตามสภาพการใช้งาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

  • ไฟกระชาก

   ระบบแจ้งเตือนทันที เมื่อตรวจพบประกายไฟ เพื่อลดความเสี่ยง และอันตรายที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดเพลิงไหม้

  • ควัน

   พร้อมด้วยระบบตรวจจับควันแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อเตือนภัยในกรณีที่เกิดควันสูงกว่าค่าที่กำหนด สามารถป้องกันได้ทันท่วงที

  สนใจใช้งาน Smart MDB Solution

  ติดต่อฝ่ายขาย

  สนใจใช้งาน Smart MDB Solution

  ติดต่อฝ่ายขาย

  วางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ง่าย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัย

  เมื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ และสามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชั่นได้ จึงทำให้สามารถติดตามและวิเคราะห์เพื่อวางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมลดค่าใช้จ่ายลงได้ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

  กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลผ่านช่องทางนี้

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

  เว็ปไซต์ของเรามีการเก็บ cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณได้ใช้งานเว็ปไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการทำ analytics และนำมาสู่การทำให้ประสบการณ์การใช้เว็ปไซต์ดียิ่งขึ้น กดส่งแบบฟอร์ม ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

  วางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ง่าย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัย

  เมื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ และสามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชั่นได้ จึงทำให้สามารถติดตามและวิเคราะห์เพื่อวางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมลดค่าใช้จ่ายลงได้ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

  12_2805

  วางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้
  ง่าย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัย

  เมื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ และสามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชั่นได้ จึงทำให้สามารถติดตามและวิเคราะห์เพื่อวางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมลดค่าใช้จ่ายลงได้ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  x10_9648.jpg.pagespeed.ic.zbuyivDRLY
  Smart IoT Management
  ระบบที่ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการ IoT SIM ได้เอง

  โครงข่ายคุณภาพสูงเพื่อ IoT Solution รวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาคุ้มค่า

  x10_9648.jpg.pagespeed.ic.zbuyivDRLY
  IoT SIM
  โครงข่ายคุณภาพสูงเพื่อ IoT Solution รวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาคุ้มค่า

  แพ็กเกจ IoT SIM สุดคุ้ม ใช้งานได้ทุก IoT Solution พร้อมบริการเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

  x15_3992.jpg.pagespeed.ic.LcEol34_68-2
  IoT Cloud Platform
  ให้ธุรกิจสร้าง IoT Solution ได้ง่ายและเร็ว

  แพลตฟอร์ม IoT Cloud มาตรฐานสากลที่รองรับการใช้งานในไทยได้อย่างสมบูรณ์ นำไปสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับ IoT

  Calls-2

  ติดต่อฝ่ายขาย 1431

  หรือติดต่อ dtac Call Center 24 ชั่วโมง

  โทรหาเราตอนนี้ 1431
  โทรหาเราตอนนี้ 1431
  Contact

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ

  ส่งข้อความให้ dtac ติดต่อกลับ
  ส่งข้อความให้ dtac ติดต่อกลับ