Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close

   SMART MDB SOLUTION

   การใช้ไฟฟ้าในธุรกิจขนาดใหญ่บริหารจัดการได้แบบครบวงจร

   เพิ่มความอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้าหลักของธุรกิจ ควบคุมดูแลง่ายผ่านแอปเดียว

   SMART MDB SOLUTION

   การใช้ไฟฟ้าในธุรกิจขนาดใหญ่
   บริหารจัดการได้แบบครบวงจร

   เพิ่มความอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้าหลักของธุรกิจ ควบคุมดูแลง่ายผ่านแอปเดียว

   SMART MDB SOLUTION

   การใช้ไฟฟ้าในธุรกิจ
   ขนาดใหญ่ บริหาร
   จัดการได้แบบครบ
   วงจร

   เพิ่มความอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้าหลักของธุรกิจ ควบคุมดูแลง่ายผ่านแอปเดียว

   SMART MDB SOLUTION

   การใช้ไฟฟ้าในธุรกิจขนาดใหญ่
   บริหารจัดการได้แบบครบวงจร

   เพิ่มความอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้าหลักของธุรกิจ
   ควบคุมดูแลง่ายผ่านแอปเดียว

   สนใจผลิตภัณฑ์
   จุดเด่น

   รู้ทุกข้อมูลไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์
   คุมค่าใช้จ่ายง่าย เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

   Smart MDB Solution คือ การนำ IoT เข้าไปช่วยเพิ่มความสามารถให้ตู้ MDB ที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลักขององค์กร ให้สามารถส่งข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ มารวมศูนย์ที่แอปพลิเคชั่นได้แบบเรียลไทม์ ให้คุณบริหารการใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าที่จะส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก

   จุดเด่น

   รู้ทุกข้อมูลไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์
   คุมค่าใช้จ่ายง่าย เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

   Smart MDB Solution คือ การนำ IoT เข้าไปช่วยเพิ่มความสามารถให้ตู้ MDB ที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลักขององค์กร ให้สามารถส่งข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ มารวมศูนย์ที่แอปพลิเคชั่นได้แบบเรียลไทม์ ให้คุณบริหารการใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าที่จะส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก

   • เรียลไทม์

    รู้ทุกข้อมูลจากตู้ MDB ได้แบบเรียลไทม์

   • ประหยัด

    ประหยัด และลดค่าดำเนินการ ในการดูแล ตู้ MDB

   • สะดวก

    จัดการได้ผ่านภายในแอปเดียวด้วยมือคุณ

   • ครอบคลุม

    รองรับการเชื่อมต่อทั้ง SIM, Wi-Fi และ LAN

   ผลิตภัณฑ์และบริการ

   รู้ทุกข้อมูลไฟฟ้าจากตู้ MDB ได้แบบเรียลไทม์

   ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น และสามารถ ตรวจจับประกายไฟ ควัน หรือปัจจัยใดก็ตามที่ทำให้สงสัยว่าอาจก่อให้ เกิดอันตรายขึ้นกับธุรกิจคุณ ก็สามารถเห็นครบทุกอย่างได้ภายในแอปเดียว

   ผลิตภัณฑ์และบริการ

   รู้ทุกข้อมูลไฟฟ้าจากตู้ MDB ได้แบบเรียลไทม์

   ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น และสามารถ ตรวจจับประกายไฟ ควัน หรือปัจจัยใดก็ตามที่ทำให้สงสัยว่าอาจก่อให้ เกิดอันตรายขึ้นกับธุรกิจคุณ ก็สามารถเห็นครบทุกอย่างได้ภายในแอปเดียว

   • แรงดันไฟฟ้า

    สามารถตรวจสอบข้อมูลแรงดันไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะเตือนทันที หากแรงดันไฟฟ้ามีความผิดปกติ

   • กระแสไฟฟ้า

    สั่งการ และควบคุมกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อช่วยในการลดค่าดำเนินงาน และป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป

   • อุณหภูมิ

    ตรวจวัดอุณหภูมิได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้เครื่องทำงานอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา

   • ความชื้น

    วิเคราะห์และปรับปริมาณความชื้น ให้เหมาะสมตามสภาพการใช้งาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

   • ไฟกระชาก

    ระบบแจ้งเตือนทันที เมื่อตรวจพบประกายไฟ เพื่อลดความเสี่ยง และอันตรายที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดเพลิงไหม้

   • ควัน

    พร้อมด้วยระบบตรวจจับควันแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อเตือนภัยในกรณีที่เกิดควันสูงกว่าค่าที่กำหนด สามารถป้องกันได้ทันท่วงที

   สนใจใช้งาน Smart MDB Solution

   ติดต่อฝ่ายขาย

   สนใจใช้งาน Smart MDB Solution

   ติดต่อฝ่ายขาย

   วางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ง่าย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัย

   เมื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ และสามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชั่นได้ จึงทำให้สามารถติดตามและวิเคราะห์เพื่อวางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมลดค่าใช้จ่ายลงได้ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

   กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลผ่านช่องทางนี้

   ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

   เว็บไซต์ของเรามีการเก็บ Cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำ คุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการทำ analytics และนำมาสู่การทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้นรวมถึงข้อเสนอทางการตลาด กดส่งแบบฟอร์ม ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

   วางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ง่าย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัย

   เมื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ และสามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชั่นได้ จึงทำให้สามารถติดตามและวิเคราะห์เพื่อวางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมลดค่าใช้จ่ายลงได้ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

   12_2805

   วางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้
   ง่าย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัย

   เมื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ และสามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชั่นได้ จึงทำให้สามารถติดตามและวิเคราะห์เพื่อวางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมลดค่าใช้จ่ายลงได้ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

   ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

   x10_9648.jpg.pagespeed.ic.zbuyivDRLY
   Smart IoT Management
   ระบบที่ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการ IoT SIM ได้เอง

   โครงข่ายคุณภาพสูงเพื่อ IoT Solution รวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาคุ้มค่า

   x10_9648.jpg.pagespeed.ic.zbuyivDRLY
   IoT SIM
   โครงข่ายคุณภาพสูงเพื่อ IoT Solution รวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาคุ้มค่า

   แพ็กเกจ IoT SIM สุดคุ้ม ใช้งานได้ทุก IoT Solution พร้อมบริการเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

   x15_3992.jpg.pagespeed.ic.LcEol34_68-2
   IoT Cloud Platform
   ให้ธุรกิจสร้าง IoT Solution ได้ง่ายและเร็ว

   แพลตฟอร์ม IoT Cloud มาตรฐานสากลที่รองรับการใช้งานในไทยได้อย่างสมบูรณ์ นำไปสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับ IoT

   Calls-2

   ติดต่อฝ่ายขาย 1431

   หรือติดต่อ dtac Call Center 24 ชั่วโมง

   โทรหาเราตอนนี้ 1431
   โทรหาเราตอนนี้ 1431
   Contact

    

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ

   ส่งข้อความให้ dtac ติดต่อกลับ
   ส่งข้อความให้ dtac ติดต่อกลับ