Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close

   คำถามที่พบบ่อย

   1. ทำไมดีแทคไตรเน็ตและทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จึงควบรวมกัน?

   การควบรวมดีแทคไตรเน็ต (DTN) และทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC) เป็นการปรับโครงสร้างบริษัทในกลุ่มทรู โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จากการผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัทในการให้บริการโทรคมนาคม ทั้งการเพิ่มความครอบคลุมและการยกระดับคุณภาพสัญญาณ 5G/4G การยกระดับให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลายขึ้น การสร้างจุดแข็งจากช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด การควบรวมบริษัทลูกทั้งสองบริษัทในกลุ่มทรูดังกล่าว ดำเนินการภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

   2. เพราะเหตุใดบริษัทใหม่จึงใช้ชื่อ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ไม่ใช้ชื่อ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN?

   การควบรวมระหว่าง TUC และ DTN โดยให้ TUC ยังคงสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ DTN และ DTN หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลภายหลังการควบรวมนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

   3. จะเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN?

   บริษัทจะยังคงให้บริการภายใต้แบรนด์ทรูมูฟ เอช และแบรนด์ดีแทค แยกจากกันต่อไปตามมติ กสทช

   4. ลูกค้าของดีแทค และทรูมูฟ เอช จะได้รับประโยชน์อะไรที่เพิ่มมากขึ้นจากการรวมนี้? การรวมกันครั้งนี้มีผลอะไรในระยะยาวหรือไม่?

   การรวมกันครั้งนี้เป็นการรวมกันด้วยแนวคิดชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน (Better Together) ทั้งการผสานศักยภาพด้านเครือข่ายที่จะเพิ่มความครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการที่ลูกค้าทั้งแบรนด์ทรูมูฟ เอช และดีแทค สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น สิทธิพิเศษเพิ่มเติม ความคุ้มค่าที่มากขึ้น และประสบการณ์ไร้รอยต่อในทุกช่องทาง

   • ลูกค้ายังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งจาก TrueYou, TrueSphere และ dtac Rewards 
   • สำหรับลูกค้าแบรนด์ทรูมูฟ เอช นอกเหนือจากสิทธิพิเศษที่ได้รับจากบริษัทในเครือทรู ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากพันธมิตรของแบรนด์ดีแทค 
   • สำหรับลูกค้าแบรนด์ดีแทค สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น จากสินค้าและบริการในแบรนด์ทรู รวมถึงสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่หลายหลาย และบริการเสริมต่างๆ ในระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของกลุ่มทรู
   5. หลังควบรวม บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN แล้วการใช้งานเครือข่ายและคุณภาพสัญญาณของลูกค้า จะเป็นอย่างไรบ้าง?

   การควบรวมนี้เป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัทในการให้บริการ ทั้งการเพิ่มความครอบคลุมและการยกระดับคุณภาพสัญญาณ 5G/4G ด้วยโครงข่ายที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น คลื่นความถี่ที่ครบครันและครอบคลุมทุกคลื่นความถี่ที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคลื่น 2600MHz ซึ่งเป็นความถี่หลักในการให้บริการ 5G หรือคลื่น 700 MHz ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมและกระจายสัญญาณเข้าถึงภายในอาคารได้ดียิ่งขึ้น และนอกจากเครือข่ายสัญญาณที่ดีขึ้นแล้ว การผสานโครงข่ายการขายและการให้บริการก็จะทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วย

   6. ลูกค้าดีแทคและทรูต้องดำเนินการใดๆ หรือไม่?

   แบรนด์ดีแทค และ แบรนด์ทรูมูฟ เอช นั้นยังคงให้บริการลูกค้าต่อไปเช่นเดิม โดยลูกค้าแบรนด์ ทรูมูฟ เอช จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ส่วนลูกค้าดีแทค ไตรเน็ต หรือ DTN จะได้รับใบแจ้งค่าบริการและใบเสร็จในการทำธุรกรรมภายใต้ชื่อ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด นับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยลูกค้ายังคงสามารถใช้สินค้าและรับบริการอย่างต่อเนื่องตามปกติ

   7. ลูกค้าแบรนด์ดีแทคต้องปรับเปลี่ยนอะไร หรือต้องเปลี่ยนซิมการ์ดหรือไม่?

   ลูกค้าแบรนด์ดีแทคสามารถใช้บริการได้เหมือนเดิมตามปกติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ด หรือมือถือ 

   8. ลูกค้าแบรนด์ทรูมูฟ เอช จะต้องปรับเปลี่ยนอะไร หรือได้ผลกระทบอะไรหรือไม่?

   ลูกค้าแบรนด์ทรูมูฟ เอช สามารถใช้บริการได้ตามปกติ โดยไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น

   9. ลูกค้าแบรนด์ดีแทค หรือ แบรนด์ทรูมูฟ เอช ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ หรือยังได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมหรือไม่?

   ลูกค้าดีแทค และทรูมูฟ เอช สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องตามแพ็กเกจปัจจุบันที่ใช้งานโดยไม่มีผลกระทบต่อบริการ รวมทั้งรับสิทธิพิเศษต่างๆเหมือนเดิม

   10. ลูกค้าแบรนด์ทรูมูฟ เอช และดีแทคสามารถใช้ศูนย์บริการและช่องทางขายร่วมกันได้หรือไม่?

   ลูกค้าทรูมูฟ เอช จะสามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการทรู และลูกค้าดีแทคจะยังคงใช้บริการที่ศูนย์บริการดีแทค รวมทั้งช่องทางขายของทรูมูฟ เอช หรือดีแทคตามปกติ

   11. หลังจากนี้ การเปิดเบอร์ใหม่ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน ของลูกค้าทั้งแบรนด์ทรูมูฟ เอช และดีแทคจะจดทะเบียนในนามบริษัทใด?

   ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ในระบบรายเดือนและเติมเงินของแบรนด์ทรูมูฟ เอช และดีแทค จะจดทะเบียนกับผู้ให้บริการในนาม บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC

   12. การควบรวมธุรกิจครั้งนี้ จะส่งผลต่อค่าบริการหรือไม่?

   การรวมกันครั้งนี้ไม่มีผลต่อค่าบริการ ลูกค้าแบรนด์ดีแทคและทรูมูฟ เอช ยังคงสามารถใช้บริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ในราคาที่คุ้มค่าพร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นเช่นเดิม

   13. กรณีลูกค้าองค์กรหรือคู่ค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่?

   สำหรับลูกค้าองค์กรหรือคู่ค้าของ TUC จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น แต่สำหรับ ลูกค้าหรือคู่ค้าของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN ธุรกรรมทั้งหมดที่เคยทำภายใต้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN เช่น การขาย การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี การสั่งซื้อ การรับสินค้า การจ่ายเงิน เป็นต้น จะเปลี่ยนเป็นดำเนินการภายใต้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553045044 นับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อแจ้งลูกค้าองค์กรและคู่ค้าให้ทราบต่อไป

   14. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN จะถูกนำไปใช้ข้อมูลอย่างไร และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC มีแนวทางบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไร?

   บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ยึดมั่นในมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลในระดับสูงสุดเพื่อลูกค้ามาโดยตลอด ภายหลังการรวมกัน การใช้ การเข้าถึง เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งแบรนด์ดีแทคและแบรนด์ทรูมูฟ เอช จะเป็นตามที่ได้แจ้งและรับความยินยอมจากลูกค้า กรณีถ้ามีการใช้ภายใต้เงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

   15. หากมีข้อสงสัยหรือสนใจสมัครเป็นลูกค้าแบรนด์ทรูมูฟ เอช หรือดีแทค จะสามารถติดต่อช่องทางใดได้บ้าง?

   เรายินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านในฐานะลูกค้าของเรา โดยท่านที่สนใจสามารถเลือกแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ดีที่สุดได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของเราจากแบรนด์ทรูมูฟ เอช และแบรนด์ดีแทค หากมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือต้องการสมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช สามารถติดต่อ True Business Call Center โทร. 1239 หรือศูนย์บริการทรูใกล้บ้านคุณทุกสาขา และหากต้องการสมัครใช้บริการดีแทค สามารถติดต่อ Dtac Business Call Center โทร. 1431  หรือที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้านคุณทุกสาขา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ True Business website  https://truebusiness.truecorp.co.th/ หรือ Dtac business website https://business.dtac.co.th/th/