Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close
   Business Privilege บริการมอบค่าใช้งาน ค่าโทร ค่าเน็ต เพิ่มความพึงพอใจ แก่ลูกค้าของคุณ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มความประทับใจให้กลุ่มลูกค้า พร้อมทำการตลาดแบบถูกจุดด้วยการใช้บริการมอบสิทธิพิเศษผ่านข้อความมือถือ
   Business Privilege บริการมอบค่าใช้งาน ค่าโทร ค่าเน็ต เพิ่มความพึงพอใจ แก่ลูกค้าของคุณ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มความประทับใจให้กลุ่มลูกค้า พร้อมทำการตลาดแบบถูกจุดด้วยการใช้บริการมอบสิทธิพิเศษผ่านข้อความมือถือ

   กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ

   ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

   เว็บไซต์ของเรามีการเก็บ Cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำ คุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการทำ analytics และนำมาสู่การทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้นรวมถึงข้อเสนอทางการตลาด กดส่งแบบฟอร์ม ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

   Business Privilege

   บริการมอบค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือค่าโทร ส่งตรงความประทับใจถึงลูกค้า
   Business Privilege บริการมอบค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือค่าโทร ส่งตรงความประทับใจถึงลูกค้า

   Business Privilege

   ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายด้วยการมอบค่าโทรศัพท์ หรือค่าอินเทอร์เน็ต
   ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมการขายสินค้า และเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย
   แพ็กเกจออกแบบตามจุดประสงค์ สามารถเลือกประเภทของรางวัล เช่น แพ็กเกจโทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต
   แพ็กเกจออกแบบตามจุดประสงค์ สามารถเลือกประเภทของรางวัล เช่น แพ็กเกจโทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต
   ช่องทางบริการ มีหลากหลายช่องทางในการรับรางวัล: USSD Code และการเชื่อมต่อ API
   ช่องทางบริการ มีหลากหลายช่องทางในการรับรางวัล: USSD Code และการเชื่อมต่อ API
   ระบบจัดการใช้รหัสแลกรับรางวัล หรือสิทธิพิเศษ สามารถกำหนด วันหมดอายุของรหัสแต่ละแคมเปญ และป้องกันการรับรางวัลซ้ำ
   ระบบจัดการใช้รหัสแลกรับรางวัล หรือสิทธิพิเศษ สามารถกำหนดวันหมดอายุของรหัสแต่ละแคมเปญ และป้องกันการรับรางวัลซ้ำ
   ให้เราติดต่อกลับ
   Business Privilege ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายด้วยการมอบค่าโทรศัพท์ หรือค่าอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมการขายสินค้า และเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย
   ข้อดีของการใช้งาน Business Privilege
   ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ ดึงดูดเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
   ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่
   ดึงดูดเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
   เพิ่มยอดขาย เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ และบริการปัจจุบัน หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
   เพิ่มยอดขาย
   เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ และบริการปัจจุบัน หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
   ช่วยส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใหม่
   ช่วยส่งเสริมการขาย
   ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใหม่
   เพิ่มการมีส่วนร่วมทางโซเชียลมีเดีย เพิ่มการเข้าถึงของแบรนด์
   เพิ่มการมีส่วนร่วมทางโซเชียลมีเดีย
   เพิ่มการเข้าถึงของแบรนด์
   อำนวยความสะดวก รักษากลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และเพิ่มความภักดีต่อผลิตภัณฑ์
   ปรับปรุง Customer Loyalty
   รักษากลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และเพิ่มความภักดีต่อผลิตภัณฑ์
   คุณสมบัติเด่นของ

   Business Privilege

   Check
   แพ็กเกจออกแบบตามจุดประสงค์ สามารถเลือกประเภทของรางวัล เช่น แพ็กเกจโทรศัพท์ หรือ อินเทอร์เน็ต
   Check
   ช่องทางบริการ มีหลากหลายช่องทาง ในการรับรางวัล: USSD Code และการเชื่อมต่อ API
   Check
   ระบบจัดการใช้รหัสแลกรับรางวัล หรือสิทธิพิเศษ ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดวันหมดอายุของรหัสแต่ละแคมเปญ และป้องกันการรับรางวัลซ้ำ
   ให้เราติดต่อกลับ
   คุณสมบัติเด่นของ Business Privilege
   ตัวอย่างการใช้งาน Business Privilege
   ตัวอย่างการใช้งาน Business Privilege
   แพ็กเกจ Business Privilege
   S
   ค่าบริการรายเดือน
   50
   บาท/หน่วย
   รายละเอียด
   • 20,000 วอเชอร์/แคมเปญ
   M
   ค่าบริการรายเดือน
   40
   บาท/หน่วย
   รายละเอียด
   • 25,000 วอเชอร์/แคมเปญ
   L
   ค่าบริการรายเดือน
   20
   บาท/หน่วย
   รายละเอียด
   • 50,000 วอเชอร์/แคมเปญ
   S
   ค่าบริการรายเดือน
   50
   บาท/หน่วย
   รายละเอียด
   • 20,000 วอเชอร์/แคมเปญ
   M
   ค่าบริการรายเดือน
   40
   บาท/หน่วย
   รายละเอียด
   • 25,000 วอเชอร์/แคมเปญ
   L
   ค่าบริการรายเดือน
   20
   บาท/หน่วย
   รายละเอียด
   • 50,000 วอเชอร์/แคมเปญ
   * Data 500MB/วัน

   คำถามที่พบบ่อย

   แพ็กเกจประเภทไหน

   เลือกรูปแบบรางวัลสำหรับลูกค้าเป็นค่าเน็ต หรือนาทีโทรได้

   ช่องทางการรับสิทธิ์

   ทําได้ง่ายผ่านช่องทางการรับสิทธิ์ที่หลากหลายทั้ง USSD Code และ Online API

   บทความที่เกี่ยวข้อง

   ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง