Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close

   โซลูชัน dtac OneCall อาวุธลับเสริมธุรกิจนิวโรจีเนียส

          การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า Technology Disruption ไม่เพียงส่งผลกระทบเรื่องการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงรูปแบบการทำงานทั้งเรื่อง Soft Skills และ Hard Skills ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ในหลายองค์กรทั้งขนาดเล็กที่กำลังพัฒนา และองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงเริ่มให้ความสนใจ รวมไปถึงการเร่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะเหล่านี้กันมากขึ้น

          มาทำความเข้าใจในทักษะด้าน Soft Skills และ Hard Skills ว่าทำไมจึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่องค์กรควรมี รวมถึงมาทำความรู้จักนิวโรจีเนียส สถาบันพัฒนาระบบความคิดสำหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เติบโต ซึ่งเลือกใช้โซลูชัน dtac OneCall บริการ Mobile PBX โทรศัพท์สำนักงานบนมือถือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าคนสำคัญได้อย่างยั่งยืน

   นิวโรจีเนียสเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อสารโซลูชัน dtac OneCall

   “สมอง”ศูนย์รวมระบบที่ซับซ้อนมากที่สุดในร่างกายมนุษย์

          “สมอง” เป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ เป็นศูนย์รวมประสบการณ์ ความคิด ความทรงจำ การวิเคราะห์ ตัดสินใจ และทักษะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ที่ผ่านมามีการศึกษาระบบการทำงานของสมองเพื่อให้มนุษย์เข้าใจตัวเองมากขึ้น เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยแยกแยะความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยหากเจาะลึกตามความคิดของแต่ละคน สมองเราแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนของสัญชาตญาณ ส่วนของอารมณ์ และส่วนของเหตุผล ซึ่งในหนึ่งวันตัดสินใจประมาณ 30,000 กว่าครั้ง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ดังนั้นสัดส่วนของการใช้สมองแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน จะเห็นว่า สำหรับบางคนอาจจะต้องใช้เหตุผลสำหรับทุก ๆ เรื่อง ในขณะที่บางคนนั้นใช้อารมณ์นำ หรือตัดสินใจซ้ำ ๆ แบบอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถเดาการกระทำก่อนได้ ซึ่งในทุกการตัดสินใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภทตามหลักของ GENIUS คือ

   • G คือ Game Changer ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณ จะเป็นคนลงมือทำเลย
   • E คือ Entrepreneur ใช้เหตุผลเกี่ยวกับความคุ้มค่า เงินทองเป็นหลัก
   • N คือ Networking ตัดสินใจจากความเห็นคนรอบข้าง
   • I คือ Information ทำอะไรต้องมีข้อมูลซัปพอร์ต รู้สึกรู้จริง
   • U คือ Unique ที่ตัดสินใจจากอารมณ์ ความสุนทรี
   • S คือ Sharing คือคนที่ตัดสินใจจากประโยชน์ส่วนรวมเสมอ

          จะเห็นได้ว่า หากเราเรียนรู้และเข้าใจถึงการทำงานของสมอง จะส่งผลถึงการพัฒนาตัวเอง ทั้งในด้านความคิด การตัดสินใจ และทักษะพิเศษเฉพาะตัวในหลากหลายด้าน ซึ่งล้วนส่งผลกับชีวิตประจำวัน และการทำงานของแต่ละคน

   Power skills หลักการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

          ทักษะ คือสิ่งสำคัญเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล เป็นความสามารถที่มาจากการฝึกฝน หรือหมั่นทำเป็นประจำ จนมีความชำนาญมากขึ้น สามารถนำไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานสำหรับการทำงานต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้านได้ โดยเราสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

   Soft Skills ทักษะอาวุธลับสู่ความสำเร็จ

          Soft Skills เป็นทักษะเฉพาะ เป็นพรสวรรค์ หรือเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่สามารถวัดค่า หรือประเมินเป็นค่าที่ชัดเจนได้ ซึ่งได้แก่ สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การควบคุมอารมณ์ การเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น โดยทักษะเหล่านี้นำมาซึ่งประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

   Hard Skills ทักษะสำคัญที่ทุกองค์กรควรมี

          Hard Skills เป็นทักษะด้านความรู้และความสามารถต่างๆ ที่สามารถฝึกฝนได้ เป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมได้ เช่น การเขียนโปรแกรม การวาดภาพ การออกแบบ การวิเคราะห์และประมวลผล การทำบัญชี เป็นต้น โดยทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุด สามารถช่วยนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

   NeuroGenius เลือกใช้โซลูชัน dtac OneCall อาวุธลับสุดปัง

          “ความคิด” เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งสร้างสรรค์ และสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ตนเองและองค์กรเติบโต คือการพัฒนาด้านความคิด เพราะเหตุนี้เอง นิวโรจีเนียส NeuroGenius ศาสตร์ช่วยวิเคราะห์เด็ก และบุคลากรในบริษัท พัฒนาตัวเองปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ไปให้ถึงเป้าหมาย สู่ความสำเร็จในโลกยุคใหม่ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของความคิด และได้นำวิทยาศาสตร์เข้ามาเสริม เพื่อมาแกะรอยลงลึกในระดับบุคคลให้เข้าใจตนเองมากขึ้น รู้จักที่จะพัฒนาจุดเด่นและลบจุดด้อย สำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานให้เติบโตและเจริญก้าวหน้า

          หนึ่งในผลิตภัณฑ์ชื่อดังอย่าง GeniusX ได้นำศาสตร์ NeuroScience มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์บุคลากรทั้งองค์กร และช่วยวางแนวทางให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ผ่านคอร์สฝึกอบรมที่มีให้เลือกตามงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักแสน โดยที่ผ่านมาได้ผลตอบรับที่ดีและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ นิวโรจีเนียส เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการเติบโตสูงและมีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งหนึ่งในวิธีบริหารจัดการที่นิวโรจีเนียสนำมาใช้คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อสารด้วยบริการ Mobile PBX โซลูชันจาก dtac OneCall เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการระบบการรับสายลูกค้า ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้เงินลงทุนตู้สาขาที่แพง ติดตั้งระบบก็ยุ่งยาก สามารถเชื่อมต่อทุกแผนกภายใต้เบอร์เดียว คือเบอร์ 02-096-5599 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรื่องคอร์สอบรม หรือค่าใช้จ่าย

   บริการ MPBX โซลูชันจาก dtac OneCall จัดการทุกสายเรียกเข้า

   บริการ MPBX โซลูชันจาก dtac OneCall จัดการทุกสายเรียกเข้าอย่างมืออาชีพ

   • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย : สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องติดตั้งตู้สาขา PBX และค่าเดินสาย
   • ใช้งานง่ายพร้อมเสียงคมชัดไม่มีสะดุด : ใช้ dtac OneCall ได้ บนโทรศัพท์มือถือได้ทันที ไม่ต้องลง application เพราะเป็นการโทรผ่านสัญญาณเสียง (Voice signaling) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า VOIP Cloud PBX ทั่วไป สามารถรับทุกสายด้วยคุณภาพเสียงที่คมชัด ไม่สะดุด
   • จัดการง่ายด้วยตัวเอง : สามารถเข้าใช้บริการ Mobile PBX ได้ง่าย สะดวก ผ่านทาง Mobile และแอปพลิเคชัน ซึ่งรองรับทั้ง iOS และ Android รวมถึงช่องทางเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องมีฝ่าย IT มาคอยดูแลระบบ
   • จัดระเบียบทุกสายภายในเบอร์เดียว : ช่วยจัดการทุกสายเรียกเข้าภายในเบอร์เดียว และทำ Hunt Group กับมือถือของพนักงาน ช่วยให้พนักงานรับสายจากเบอร์กลางของบริษัทได้ทุกที่ หรือต้องการเชื่อมต่อทุกสาขาภายใต้เบอร์กลางเบอร์เดียวโดยใช้ Multi-layer แทน On Premise PBX ที่ต้องลากลิงก์จากสาขาหลักไปสาขาย่อยทั่วประเทศ เพื่อให้อยู่ใน Network เดียวกัน
   • รับสายได้แบบเรียลไทม์ ได้จากทุกที่ : พนักงานสามารถรับสายได้แบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์คิวรอสาย และระบบกำหนดกลุ่มผู้รับสายตามเงื่อนไข
   • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน : จัดระเบียบการทำงานด้วย Database Report และมีระบบ Call Detail Record ที่บันทึกประวัติการใช้งานของแต่ละสาย และ Dashboard Report ที่ช่วยให้บริษัทวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

          หากคุณเป็นกลุ่มธุรกิจที่กำลังสนใจ Mobile Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านการสื่อสาร dtac business ขอแนะนำโซลูชัน dtac OneCall บริการ Mobile PBX ที่ช่วยให้คุณยกระดับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยรองรับทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกใจ พร้อมเสริมภาพลักษณ์แบบองค์กรขนาดใหญ่ เป็นอีกกุญแจสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

           หากคุณสนใจ โซลูชัน dtac OneCall บริการ Mobile PBX สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 1431 กด 2 ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำแพ็กเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

   ติดตามข่าวสารจาก dtac business ได้ตามลิงก์ด้านล่าง