Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close

   บริการ Mobile PBX จาก dtac OneCall ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

           งาน HR (Human Resources) หรืองานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นส่วนงานที่มีภาระหน้าที่หลายด้าน จำเป็นที่จะต้องติดต่อกับผู้คนทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาบุคคล ประเมินบุคคล เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคน ไปจนถึงการรับเรื่องร้องเรียน การรับแจ้งและจัดการเรื่องต่าง ๆ ภายในองค์กร ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้การทำงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น การลดภาระ และเพิ่มความสะดวกสบายในระบบบริหารงานบุคคลให้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจำเป็นมาก เนื่องจากเมื่องานของฝ่าย HR มีประสิทธิภาพ มีเวลาในการจัดการงานส่วนอื่น ๆ เช่นการพัฒนาบุคลากรและสรรหาบุคลากรใหม่ ๆ มากขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลให้องค์กรเติบโตและมั่นคงขึ้นไปด้วยนั่นเอง

   บริการ Mobile PBX ใช้สร้างเครือข่ายโทรศัพท์ภายในองค์กรได้

           ซึ่งหนึ่งในปัญหาจุกจิกที่ทาง HR จะต้องพบเจออยู่ทุกวัน คงหนีไม่พ้นการรับสายจากคนภายในองค์กรตลอดทั้งวัน แต่คุณสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้ตัวช่วยดีๆ อย่างบริการระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กรอย่าง Mobile PBX จาก dtac ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูกันว่าบริการ Mobile PBX สำหรับสำนักงานนั้นช่วยส่งเสริมการทำงาน และลดภาระของฝ่าย HR ได้อย่างไรบ้าง

   บริการ Mobile PBX คืออะไร

           Mobile PBX เป็นบริการที่ทำให้องค์กรของคุณสร้างเครือข่ายโทรศัพท์ภายในองค์กรได้โดยเชื่อมต่อเบอร์โทรศัพท์ของส่วนกลาง เข้ากับเบอร์โทรศัพท์ของพนักงานบนโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกันในองค์กร ทำให้ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ภายในองค์กรได้จากทุกที่ มาพร้อมกับฟังก์ชันมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ การกำหนดกลุ่มผู้รับสายตามเงื่อนไขต่างๆ การโอนสายอัตโนมัติ การประชุมสาย การตั้งค่าหมายเลขติดต่อภายใน หรือแม้แต่การบันทึกเสียงการสนทนา และยังมีฟีเจอร์อื่นๆ และสร้างความสะดวกให้กับพนักงาน

   Mobile PBX ช่วยยกระดับงาน HR ได้อย่างไร

           เมื่อคุณรู้จักกับบริการ Mobile PBX สำหรับองค์กรอย่างคร่าว ๆ กันแล้ว เรามาดูกันเลยว่า คุณสมบัติแต่ละอย่างของบริการนี้ จะช่วยยกระดับงาน HR ภายในองค์กรของคุณได้อย่างไร

   จัดการสายโทรเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          อย่างที่เราได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่า หนึ่งในภาระงานที่มากที่สุดสำหรับงาน HR ก็คือการรับสายโทรศัพท์จากพนักงานหรือบุคคลภายนอกมากมาย ซึ่งบริการ Mobile PBX สามารถช่วยให้แต่ละสายที่โทรเข้ามา ถูกจัดกลุ่ม และโอนสายส่งต่อให้ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องได้ทันที ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) การกำหนดและตั้งค่ากลุ่มผู้รับสายตามฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการโอนสายอัตโนมัติ ทำให้ HR ไม่จำเป็นจะต้องทำหน้าที่โอนสายให้แก่ฝ่ายอื่น ๆ อีกต่อไป รวมถึงสามารถโอนสายจากพนักงานแต่ละคนที่เข้ามาติดต่อฝ่าย HR แต่ละแผนกได้ผ่านระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็น

   1. การติดต่อแผนกบริหารบุคคล (Human Resource Planning) เพื่อปรึกษา ประชุม หรือเสนอแนะการวางแผนใช้บุคลากร เช่น การขอทรัพยากรบุคคลเพิ่ม หรือแนวทางการพัฒนาบุคลากรในแต่ละฝ่าย แต่ละหน้าที่
   2. การติดต่อแผนกสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction) เกี่ยวกับการจัดหา สัมภาษณ์ และการดูแลบุคลากรใหม่
   3. การติดต่อแผนกเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล (Personnel Administration) เพื่อสอบถามเรื่องการรับเงินเดือน Payroll ข้อมูลการทำงาน การขาด/ลางาน และข้อมูลอื่น ๆ
   4. การติดต่องานพัฒนาบุคลากร (Training & Development) เพื่อประสานงานเรื่องการฝึก อบรม และพัฒนาความสามารถของบุคลากร และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
   5. การติดต่อแผนกประเมินผลงาน (Performance Management) เพื่อประสานงานด้านการประเมินบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการผ่านระยะทดลองงาน หรือการผ่านการประเมินรายปี รวมถึงการให้รางวัลพนักงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ
   6. การติดต่อแผนกสืบทอดงาน และความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career Planning) เพื่อพูดคุยเรื่องการวางแผนสายอาชีพของพนักงานแต่ละคนว่ามีความสนใจ และมีศักยภาพที่จะทำงานในตำแหน่งใดต่อไปได้
   7. การติดต่อแผนกบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management) เพื่อร่วมสรรหาคนที่มีความสามารถโดดเด่นภายในองค์กร ช่วยพัฒนา ดูแล และจูงใจให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
   8. การติดต่อแผนกแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relations) เพื่อปรึกษาหรือประสานงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน ไปจนถึงการยื่นข้อเรียกร้อง การสอบสวนการกระทำผิดต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

   ประชุมสายร่วมกันกับคนในแผนกต่างๆ จัดการทุกปัญหาได้ทันท่วงที

           เพราะบริการ Mobile PBX มีฟังก์ชันประชุมสาย ที่ทำให้สามารถโทรหาหลายเบอร์ได้พร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นคนในฝ่ายเดียวกัน คนภายในองค์กร และบุคคลนอกองค์กรก็ตาม ซึ่งคุณสมบัตินี้จะช่วยให้ทาง HR สามารถแจ้งข่าว พูดคุย หารือ และจัดการปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องโทรหาผู้ที่เกี่ยวข้องทีละคนๆ ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องการสื่อสารผิดพลาดหรือความเข้าใจไม่ตรงกันได้ด้วย

   กดโทรหาหมายเลขภายใน ติดต่อหน่วยงานที่ต้องการได้ทันที ไม่ต้องผ่าน HR

          เมื่อคุณใช้บริการ Mobile PBX สำหรับองค์กร คุณจะสามารถตั้งค่าหมายเลขภายในเพื่อเชื่อมต่อไปยังหน่วยงาน หรือฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรได้ ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถติดต่อกันได้เองอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ลดปริมาณงานของฝ่าย HR ลงได้เพราะไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านทางฝ่าย HR แล้วนั่นเอง

   ใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์องค์กรได้จากทุกที่

   บริการ Mobile PBX ทำให้รับสายภายในองค์กรได้จากทุกที่

          การใช้งาน Mobile PBX นั้นสร้างความสะดวกสบายให้แก่ฝ่าย HR และคนทั้งองค์กร โดยเฉพาะในยุคโรคระบาดที่หลายบริษัทยังคงต้องใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน เพราะทุกคนในองค์กรจะสามารถใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ภายในองค์กรได้แม้จะไม่ได้อยู่ที่บริษัทก็ตาม เพราะ Mobile PBX จะเชื่อมต่อกับเบอร์ส่วนบุคคลของบุคลากรแต่ละคนโดยตรง รับสาย และใช้งานได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีสะดุด

   จัดการระบบได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์

          นอกจากจะสามารถใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานได้จากทุกที่แล้ว บริการ Mobile PBX จาก dtac OneCall เครื่องมือสื่อสารขององค์กร ก็ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายต่อผู้ที่ดูแลและควบคุมระบบอีกด้วย เพราะแอดมินผู้ดูแลระบบ Mobile PBX นี้ จะสามารถจัดการกับระบบได้ง่ายๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน และทางdtac OneCall website ซึ่งเข้าใช้งานจากที่ไหนก็ได้เช่นกัน

   บันทึกเสียงได้ ย้อนกลับมาฟัง และใช้เป็นกรณีศึกษาได้

           อีกคุณสมบัติหนึ่งของบริการ MPBX ที่จะช่วยให้หน่วยงาน HR ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือ ฟังก์ชันการบันทึกเสียงการสนทนา ที่จะช่วยให้คุณสามารถย้อนฟังคลิปเสียง เพื่อประเมินการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ เรียนรู้ข้อดี และข้อควรพัฒนาของพนักงานแต่ละคนเพื่อพัฒนาการทำงานในอนาคตนั่นเอง

          ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการของระบบโทรศัพท์ภายในองค์กรและสำนักงาน โซลูชัน dtac OneCall บริการระบบ Mobile PBX จะทำให้เจ้าหน้าที่ HR ทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ลดโหลดงานรับโทรศัพท์ภายในองค์กรให้เบาลง กระจายงานไปส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มเวลาให้แก่งานพัฒนาบุคคลเพื่อนำไปสู่เป้าหมายองค์กรที่ตั้งไว้ต่อไป

   ติดตามข่าวสารจาก dtac business ได้ตามลิงก์ด้านล่าง